Externalizarea serviciilor IT (IT Outsourcing) înseamnă colaborarea cu o companie care să asigure funcțiile ce în mod normal sunt realizate de un angajat în cazul unei companii mici sau de un department IT propriu, în cazul unei companii mai mari.

Dacă pentru companiile cu o infrastructură IT redusă externalizarea serviciilor IT reprezinta în primul rând o soluție de reducere a costurilor, pentru companiile cu infrastructură IT de anvergura externalizarea serviciilor IT țintesc în primul rând fiabilitatea, scalabilitatea și securitatea sistemului informatic.

Regio Development este specializată și vă oferă o expertiză profesională și logistică net superioară comparativ cu posibilitățile unui inginer IT sau chiar a unui departament IT intern.

Tendința de externalizare a serviciilor IT a devenit din ce în ce mai puternică în ultimii ani. Clientul este mai deschis către externalizarea serviciilor din firmă și nu mai dorește să fie proprietar peste soluțiile tehnologice (atât pe partea hardware cât și pe cea software). Vrea să evite riscurile pe care le presupune utilizarea acestora: amortizarea mijloacelor fixe, costuri de mentenanță, costurile de upgrade, uzură morală, costuri directe cu salariații dar și cu pregătirea lor profesională permanentă, etc. El preferă să aibe costurile unitare lună de lună, un flate-rate predictibil și planificat în bugetele firmei, pe termen lung.

Această tendință a accentuat trecerea unui management bazat pe controlul absolut al sistemului informatic proprietatea firmei, la un management cu mai multă încredere în firme specializate care se bazează mai mult pe o analiză financiară în locul celor tehnologice.


Serviciile IT oferite de Regio Development

1. Servicii de service și întreținere copiatoare, scannere, MFC-uri, imprimante.

2. Comercializarea componentelor periferice precum și licente software.

3. Servicii de rețelistică precum: cablare structurată, rețele wireless, camere de supraveghere.

4. Consultanță în afaceri.

5. Servicii de audit și securitate a infrastructurii și a datelor.

6. Servicii de externalizare a necesităților IT&C: administrarea serverelor, PC-urilor și a infrastructurii de rețea.

7. Livrarea de consumabile originale sau compatibile pentru imprimante și copiatoare.

8. Finanțarea prin închiriere a echipamentelor hard și vânzarea de licențe soft în rate.


Avantajele externalizării serviciilor IT

1. Economii de pâna la 50% din totalul investițiilor.

2. Eliminarea problemelor cu PC-urile, cu aplicațiile software, cu imprimantele și cu rețeaua de comunicații.

3. Vă puteți concentra pe activitatea de bază a companiei.

4. Eliminați costurile aferente recrutării de specialiști IT.

5. Eliminați costurile aferente pregătirii permanente/ training-ului specialiștilor din departamentul IT.

6. Eliminați costurile cu spatile necesare birourilor, mobilierului aferent și pentru echipamentele de întreținere.

7. Planificați și optimizați bugetul IT pe termen lung (1-3 ani).

8. Aveți garantată calitatea serviciilor și a proceselor IT prin contract de tip SLA (Service Level Agreement).

9. Crește scalabilitatea serviciilor IT direct proporțională cu necesitățile dvs. dar complementare cu activitatea de bază și procesele companiei.

10. Timp de răspuns și de intervenție garantat și monitorizat.

11. Pentru o firmă mică, beneficiați de experiență și cunostințele unei echipe întregi plătind mai puțin decât pentru un angajat.

12. Primiți consultanță în domeniu și pentru achiziții IT și software.

13. Aveți centralizate toate sesizările din companie, care se fac la un singur telefon/e-mail dedicat pentru sesizări.

14. Crește sentimentul de siguranță și de încredere, dat de experiența tehnică a echipei Regio Development

15. Reviziile sunt făcute obligatoriu, cu fișe de intervenție semnate de angajati.

16. Aveți un istoric al intervențiilor prin emiterea unor fișe lunare pentru fiecare operație în parte și a unor rapoarte lunare centralizate.