IT solutions just works

Servicii IT – o problemă care vă dă de furcă? Dacă pentru companiile cu o infrastructură IT redusă externalizarea serviciilor IT reprezintă în primul rând o soluție de reducere a costurilor, pentru companiile cu infrastructură IT de anvergură externalizarea serviciilor IT țintesc în primul rând fiabilitatea, scalabilitatea și securitatea sistemului informatic.

Compania Regio Development este specializată și vă oferă o expertiză profesională și logistica net superioară comparativ cu posibilitățile unui inginer IT sau chiar a unui departament IT intern.

Tendința de externalizare în domeniul de servicii IT a devenit din ce în ce mai puternică în ultimii ani. Clientul este mai deschis către externalziarea serviciilor din firmă și nu mai dorește să fie proprietar peste soluțiile tehnologice (atât partea hardware cât și cea software). Vrea să evite riscurile pe care le presupune utilizarea acestora: amortizarea mijloacelor fixe, costuri de mentenanță, costurile de upgrade, uzura morală, costuri directe cu salariații dar și cu pregătirea lor profesională permanentă, etc. El preferă să aibe costurile unitare lună de lună, un flate-rate predictibil și planificat în bugetele firmei, pe termen lung.

Această tendință a accentuat trecerea unui management bazat pe controlul absolut al sistemului informatic proprietatea firmei, la un management cu mai multă încredere în firme specializate, care se bazează mai mult pe o analiză financiară în locul celor tehnologice.

O diferență se poate vedea și în modul de abordare a planificării resurselor umane, pentru că oricât de bine organizat ar fi o echipă de specialiști internă, reprezintă un risc pentru companie, deoarece angajații se pot înbolnăvi sau pleacă în concedii. Aceste aspecte sunt total eliminate încheiând un contract de servicii IT externalizate, deoarece o firmă nu se înbolnăvește și nici nu pleacă în concediu. Această organizare nu afectează deloc clientul, fiind rezolvat intern, în cadrul firmei care prestează serviciile respective.

Puteți să vă bazați pe noi în rezolvarea oricăror probleme de servicii IT, cereți ofertă personalizată prin completarea formularului de contact.

Servicii externalizate IT&C